• El mejor asesoramiento profesional para todas sus consultas fiscales, contables y laborales El mejor asesoramiento profesional para todas sus consultas fiscales, contables y laborales

Els nostres serveis


Gestoria i assessoria laboral

El nostre equip l'assessorarà en totes les matèries que es derivin de les relacions laborals, incorporant constantment la nova normativa per oferir un tractament actual, profesional, i proper.

Seguridad Social

Seguridad Social

 • Inscripció de l' empresa en la Seguretat Social

 • Afiliació, altes i baixes de treballadors, variació de dades.

 • Preparació i enviament dels butlletes mensuals de cotizació a la Seguritat Social

 • El.laboració de contrates de treball, tenint en compte els avantatges i bonificacions dels tipus de contrates disponibles.

 • Tramitació de parts de baixa mèdica, confirmació i alta.

 • Notificació de parts d'accidents de treball.

 • Tramitació de maternitat, incapacitat permanent, jubilació anticipada, viduetatss.

 • Asesorament per a bonificar formació.

Contractes

Contractes

 • Preparació i redacció de contrates segons les característiques del lloc de feina a cobrir, les necessitats de l'empresa, les circunstàncies personals del treballador, la tipología de contrates disponibles i les bonificacions existents.

 • Suspensió de la relació laboral per permisos i llicències a empleats.

 • Supòsits d'extinció de la relació laboral.

Nòmines

Nòmines

 • Confecció mensual dels fulls de salari.

 • Ajust de retencions segons retribució i normativa fiscal.

 • Preparació de liquidacions.

Acomiadaments

Acomiadaments

 • Estudi de la relació laboral, conveni i circumstàncies contractuals del cas.

 • Preparació de cartes d'acomiadament i liquidació.

Assistència laboral

Assistència laboral

 • Assistència tècnica en les Inspeccions de Treball.

 • Col.laboració en l'elaboració del Pla de Riscs Laborals.

Gestoria i assessoria fiscal i comptable

Posem a la seva disposició la informació fiscal i comptable que l'ajudarà a prendre decisions i obtenir el control de la gestió de la seva empresa.

Planificació fiscal

Planificació fiscal

Estudi de les repercussions fiscals de les operacions de la seva empresa con la finalitat de racionalitzar les càrregues impositives, eliminació de contingències i el.laboració de propostes de millora, dins del marc de la legalitat.

Liquidació d'imposts – Gestió tributària

Liquidació d'imposts – Gestió tributària

 • Declaració de retencions d' IRPF (nòmines, profesionals, arrendament d'immobles, rendiments de capital mobiliari).

 • Declaració d' I.V.A. Règim d'estimació directa i simplificada (mòduls IVA).

 • Imposts sobre la Renda i el Patrimoni.

 • Imposts sobre Societats.

 • Imposts sobre Activitats Econòmiques.

Preparació i depòsit de Comptes Anuals en el Registre Mercantil

Preparació i depòsit de Comptes Anuals en el Registre Mercantil

Confecció de Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria, Estat de Canvis en el Patrimoni Net, Estat de Fluxes d'Efectiu) i depòsit en el Registre Mercantil.

Representació fiscal i tramitació de documents

Representació fiscal i tramitació de documents

 • Asistència, representació i defensa davant les diferents Administracions Tributàries, amb motiu de peticions, requeriments i inspeccions.
 • Preparació, revisió i presentació d'escrits dirigits a l' Agència Tributària, Conselleria i Ajuntament.
Dret de successions

Dret de successions

 • Testaments, herències, darreres voluntats.

 • Preparació d'actes notarials per a la declaració d'hereus abintestat.

 • Tràmits hereditaris.

 • Liquidació Impuest Sucesions i Donacions (ISD).

Elaboració dels llibres fiscals obligatoris

Elaboració dels llibres fiscals obligatoris

Cumplim amb la legislació fiscal que imposa als contribuents que desenvolupin activitats empresarials la obligació de dur diferents llibres de registre, en funció del règim fiscal al que estàn subjectes i del tipus d'activitat desenvolupada: 

 • Llibre registre de vendes i ingressos.
 • Llibre registre de compres i despeses.
 • Llibre registre de bens d' inversió.
 • Llibre registre de provisió de fons i suplits.
 • Llibre de factures emeses.
 • Llibre de factures rebudes.

Assessorament a emprenedors

Informació, assistència i orientació per als emprenedors per a que puguin començar l'activitat empresarial, arribant inclús a la creació i formalització de la seva nova empresa. Tabé ajudem a la consolidació de noves activitats empresarials en els seus primers anys.

Cookies Aquest lloc utilitza galetes per a què vostè tingui una millor experiència d'usuari. Si continúa navegant ens estarà donant el seu consentiment per a l'acceptació de les galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies, faci click a l'enllaç per a més informació. Cerrar